Vad är | Nationell Patientenkät
 

پرسشنامۀ ملی بیماران چیست؟

پرسشنامۀ ملی بیماران یک نام کلی برای بررسی های ملی تکرار شونده در مورد نظر و احساس بیماران نسبت به خدمات بهداشتی و درمانی است. این بررسی توسط شرکت بررسی کنندۀ CMA Research با مأموریت از سوی فدراسیون کمونها و بهداری استان های سوئد (SKL) انجام می شود.

نقطه نظرها و احساس بیماران نسبت به خدمات درمانی منبع مهمی برای بهتر کردن دائمی خدمات درمانی محسوب می شود. به بیماران از طریق پرسشنامۀ ملی بیماران امکان داده می شود که احساسات و تجربیات خود از خدمات درمانی را امتیاز گذاری کنند. سوالات از جمله در مورد طرز برخورد، مشارکت، اعتماد و اطلاعات است. از نتایج این بررسی برای پیشبرد و بهتر کردن خدمات درمانی از دیدگاه بیماران استفاده خواهد شد و این بررسی می تواند زمینه ای برای مقایسۀ واحدهای درمانی مختلف و ابزاری برای مدیریت امور توسط مدیران خدمات درمانی باشد.

این پرسشنامه را چطور پاسخ بدهم؟

شما به قید قرعه برای پاسخ به پرسشنامه سراسری بیماران انتخاب شده اید. در برگۀ دعوتنامه اطلاعات مربوط به شخص شما و چگونگی شرکت در این بررسی شرح داده شده است. چندین بررسی همزمان در دست اجراست که شیوه های آنها باهم متفاوت است.

اگر کُد ورود به پرسشنامه را دریافت کرده اید، کُد خود را اینجاوارد کنید اگر کُد پاسخ سریع (QR-kod) دریافت کرده اید آنرا با تلفن هوشمند یا تبلت خود اِسکن کنید و پرسشنامه را در دستگاه موبایل خود پاسخ دهید. اگر پرسشنامه برای شما به خانه ارسال شده آنرا تکمیل کنید و در پاکت مخصوص پاسخ که به الصاق تمبر نیاز ندارد بگذارید و به ما برگردانید. سوالات را با نظر و احساس خود پاسخ دهید و از اینطریق به واحدهای درمانی سوئد کمک کنید تا خدمات بهداشتی و درمانی خود را بهتر کنند.

آیا با مشخصات/ اطلاعات من بطور محرمانه رفتار خواهد شد؟

بله، پاسخ های شما بطور محرمانه فرآوری می شوند. از پاسخها نمی توان به هویت فرد پاسخ دهنده پی برد. نتایج این بررسی بصورت داده های جمعی، بعبارت دیگر بصورت آماری و اطلاعات تدوین شده در جداول در یک سطح کلی ارائه خواهد شد. در پرسشنامه چهارخانه ای برای نوشتن متن آزاد وجود دارد، لطفاً در این چهارخانه هیچگونه مشخصات فردی خود را ننویسید.

بهداری استان از نتایج این بررسی چگونه استفاده خواهد کرد؟

سنجش هایی که توسط پرسشنامۀ ملی بیماران انجام می شوند به بهتر کردن خدمات بهداشتی و درمانی کمک می کنند. دریافت معلومات بیشتر در مورد نظر و احساس بیماران نسبت به تماس با خدمات درمانی باعث می شود که بتوان واحد های مختلف را باهم مقایسه کرد، از یکدیگر آموخت، تغییرات را در طول زمان مشاهده کرد و تفاوت های میان زمینه ها و گروههای مختلف را درک کرد که این خود شرط لازم برای بهتر کردن امور است.

نتایج بررسی به مطب ها و بخش های شرکت کننده ابلاغ می شود و مدیران مربوطه از نتایج بعنوان زمینۀ کار پیشرفت واحد خود استفاده خواهند کرد. نتایج این بررسی به اطلاع عموم مردم و شرکت کنندگان در بررسی نیز خواهد رسید.

اگر سوالاتی داشته باشم به کجا بایستی مراجعه کنم؟

سوالات مربوط به این بررسی بایستی مسقیماً از طریق ایمیل به CMA Research ارسال شود: support@patientenkat.se یا بطور رایگان با شماره تلفن مجانی همه روزه از ساعت 8 تا 17: 806202–08 تماس گرفته شود.

اگر نخواهم در این بررسی شرکت کنم چکار باید بکنم؟

با شرکت CMA Research بطور رایگان با شماره تلفن مجانی همه روزه از ساعت 8 تا 17: 806202–08 تماس بگیرید.