Svara | Nationell Patientenkät

در اینجا می توانید به پرسشنامۀ خود پاسخ دهید

ا تشکر از اینکه برای بهبود خدمات بهداشتی و درمانی مشارکت می کنید

در حال حاضر بررسی هایی در مورد نظریات بیماران در مورد خدمات درمانی انجام می شود. این بررسی ها در سراسر کشور در حال انجام است و شما به قید قرعه برای شرکت در این بررسی انتخاب شده اید چون اخیراً به خدمات بهداشتی و درمانی مراجعه کرده اید. هدف از این بررسی آنست که خدمات درمانی از دیدگاه بیماران ارزشیابی شده و مواردی که نیاز به بهتر شدن دارند، کشف شوند.

این بررسی توسط CMA Research با مأموریت از سوی فدراسیون کمونها و بهداری استان های سوئد (SKL) انجام می شود.

مشارکت شما در این بررسی اهمیت دارد

احساس و نظر شما به حساب می آید، از اینرو مهم است که شخص شما در این بررسی شرکت کنید. وقتی تعداد شرکت کنندگان زیاد باشد تصویر بیش از پیش جامع تری از خدمات درمانی بدست خواهد آمد که می تواند زمینۀ کار مطلوبی برای بهتر کردن تشکیلات خدمات درمانی ایجاد کند

از اطلاعات مربوط به شما محافظت می شود

مشارکت در این بررسی اختیاری است. از هیچیک از نتایج این بررسی نمی توان به هویت فرد پاسخ دهنده پی برد. این بررسی مطابق قانون مشخصات فردی و خط مشی های اخلاقی صنفی انجام می شود

خطاب به والدینی که برای شرکت در این بررسی دعوتنامه دریافت کرده اند

مخاطب این پرسشنامه ها والدینی هستند که فرزندشان اخیراً به خدمات بهداشتی و درمانی مراجعه کرده است. از آنجا که کودک زیر 15 سال است والدین حتی الامکان بهمراه کودک بایستی پرسشنامه را پاسخ دهند. اگر شما در آن ملاقات همراه کودک نبوده اید فردی که همراه او بوده باید به پرسشنامه پاسخ دهد

تماس

اگر سوالی دارید با کمال میل با CMA Research تماس بگیرید
ایمیل: support@patientenkat.se
شماره تلفن مجانی همه روزه از ساعت 8 تا 17: 08806202