Svara | Nationell Patientenkät

Här kan du svara på din enkät

Tack för att du vill vara med och förbättra hälso- och sjukvården

Just nu pågår undersökningar som mäter patienters upplevelser av vården. Undersökningarna pågår i hela landet och du har blivit slumpmässigt utvald att delta, då du nyligen besökt hälso- och sjukvården. Syftet är att utvärdera vården från patientens perspektiv och upptäcka områden där det finns utrymme för förbättringar.

Undersökningen genomförs av CMA Research på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting.

Ditt deltagande är viktigt

Din upplevelse räknas, därför är det av stor vikt att just du är med i undersökningen. Ett högt deltagande ger en mer sanningsenlig bild av vården, vilket ger ett bra underlag för verksamhetsförbättring.

Dina uppgifter skyddas

Att delta i undersökningarna är frivilligt. Inga resultat kommer att kunna härledas till enskilda personer. Undersökningarna utförs i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning och branschetiska riktlinjer.

Till dig som är vårdnadshavare och fått inbjudan att delta

Enkäterna riktar sig till dig vars barn nyligen besökt hälso- och sjukvården. Då barnet är under 15 år är det vårdnadshavaren som besvarar enkäten, om möjligt tillsammans med barnet. Var du inte närvarande vid besöket besvaras enkäten av den som var med barnet under besöket.

Kontakt

Om du har frågor kontakta gärna CMA Research
Epost: support@patientenkat.se
Kostnadsfritt på telefon: 08-80 62 02, vardagar kl 8-17.